Vem är vi

Internationella kvinnoföreningen (IKF) är politisk och religiöst obunden. Föreningen startade 1988 och har drivit olika projekt, både nationella och internationella. Det senaste projekt var ett mentorskapsprojekt för invandrarakademiker. Föreningen vänder sig till alla kvinnor avse nationalitet och består av enskilda personer. Föreningen bildades 1988 och har ca . 75 medlemmar från 36 olika nationalitet och från fyra olika världsdelar.

 VI VILL:

  • Utbyta erfarenheter om hur det är att vara kvinna i olika kulturer och invandrarkvinna i Sverige
  • Stötta kvinnor och deras familjer såväl i grupp som individuellt
  • Dela med oss av vår kunskap och berika omgivningen med våra erfarenheter
  • Motverka främlingsfientlighet och rasism genom att medverka solidarisk gemenskap i det mångkulturella samhället.

VI GÖR:

  • Anordnar temakvällar med inbjudna sakkunniga i olika ämne
  • Stötar varandra kulturellt och delar med oss erfarenheter till omgivningen
  • Arrangerar intressanta föreläsningar om bl a ”kvinnor och hälsa”, ”kvinnor och politik”, ”kvinnor och juridik”
  • Deltar i Internationella kvinnoförbundets aktiviteter och projekt, senast en utbildning om
  • ”Mångfald och Dialog”

Målsättningen med föreringen är att arbeta för en ökad förståelse och gemenskap mellan det mångkulturella samhällets invånare.

 

TwitterGoogle+Share

Follow Us 

    

Internationella kvinnoföreningen 
Adress: c/o Studieförbundet Vuxenskola
Kungsgatan 42, 903 25 Umeå 
Email: info(at)ikfumea.com